Regulamin promocji

Regulamin promocji:

Cena regularna jednego turnusu wynosi 1050 złotych.

W nadchodzącym sezonie będzie mogli Państwo skorzystać z promocji:

1)Promocja 1+ – uprawnia do otrzymania 100 złotych zniżki na osobę – przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby. (dotyczy zarówno rodziny jak i znajomych i przyjaciół)