Anna Giedziewicz – wychowawca

Ukończyłam studia licencjackie o specjalności Wczesna Edukacja z Językiem Angielskim oraz magisterskie z Pedagogiki Wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Posiadam uprawnienia wychowawcy kolonijnego, kierownika kolonii, a także certyfikat ukończonego szkolenia animatora czasu wolnego.

Historia mojej pracy z dziećmi sięga roku 2005, w którym przy parafii p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku powstała schola Boże Nutki. Będąc jej opiekunką przez osiem lat organizowałam bale przebierańców, kuligi, przedstawienia z okazji Dnia Matki, koncerty kolęd, wyjazdy rekolekcyjne, wyjścia jednodniowe, gry terenowe dla dzieci, a także zimowiska i kolonie. Byłam też jednym z opiekunów zespołu „Holy Wins”, którego członkami w dużej mierze byli „absolwenci” scholi.

Pracuję w przedszkolu nr 51 “Jacek i Agatka”.