Sandra Szylke – wychowawca

Sandra Szylke

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Obecnie pracuję w II podstawowo-gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
Jestem opiekunem grup kolonijnych i wielu wycieczek. Aktywnie uczestniczę w życiu grupy teatralnej oraz grupach improwizacji komediowych.